Konkurs „Życie w czasie pandemii”

Pracami zgłaszanymi do Konkursu były krótkie filmy pokazujące twórcze działania podejmowane
przez młodzież i studentów w odpowiedzi na pojawienie się COVID-19.

wywiady

Wywiady zrealizowane przez reżysera (mentora) i asystenta (ucznia)

Aktualności