ARCHITEKTA SLOW KILKA

Wywiad zrealizowany przez reżysera (mentora) i asystenta (ucznia) dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”