Kapłan Aleksandra Gościńska

Film wyróżniony w Konkursie Rozwijanie pasji filmowych on-line.
Jeden z sześciu filmów („Kapłan”, „Potwór”, „Podróżnik”, „Ratownik”,
„Kapitan”), skupiających się na doznaniach sennych. Wizualizacja lęków i
wcieleń autora.